Tổng quan

Citrix sản xuất phần mềm cung cấp những cách thức mới để doanh nghiệp và mọi người cùng nhau làm việc tốt hơn. Các giải pháp của Citrix tăng cường khả năng di chuyển của doanh nghiệp thông qua không gian làm việc di động, an toàn, cung cấp cho mọi người quyền truy cập tức thì vào ứng dụng, máy tính để bàn, dữ liệu và thông tin liên lạc trên mọi thiết bị, qua mọi mạng và đám mây. Kể từ năm 2001, Citrix đã có nhiệm vụ tập hợp các bên mới trong và ngoài công ty để cải tiến các sản phẩm và quy trình của công ty họ.

Thử thách

Tại một thời điểm, Citrix đã thu thập phản hồi này qua email nhưng nhận thấy khó khăn hơn trong việc mở rộng quy mô đề xuất mà họ nhận được ở mức độ cao và xác định các chủ đề nổi bật hơn.

Họ bắt đầu chọn một nhà cung cấp phần mềm quản lý ý tưởng có thể giúp họ thu thập ý tưởng và biến những ý tưởng đó thành hiện thực. Cuối cùng, Citrix đã chọn IdeaScale làm giải pháp quản lý đổi mới của họ.

Giải pháp

Citrix khuyến khích nhân viên đề xuất ý tưởng cải tiến sản phẩm hoặc quy trình trong cộng đồng IdeaScale của họ. Nhân viên đã tìm hiểu về IdeaScale trên mạng nội bộ của nhân viên và gần đây là trên trang web đổi mới chuyên dụng của họ. Khi một ý tưởng trong cộng đồng của họ có vẻ hứa hẹn, một nhóm chuyên gia về chủ đề đó có thể nhanh chóng phân loại ý tưởng đó để bộ phận thích hợp xem xét.

Trong hai năm, Citrix đã thu thập hơn 1.800 ý tưởng từ hơn 2.000 người dùng và giúp thúc đẩy văn hóa đổi mới trên toàn công ty. Hệ thống này đã phát triển từ một cộng đồng được sử dụng để quản lý những thay đổi gia tăng thành một cộng đồng tìm kiếm những ý tưởng đột phá, thay đổi thị trường.

Adam Jaques, Giám đốc Dịch vụ và Vận hành Chiến lược của Citrix Labs tại Citrix cho biết: “Cộng đồng IdeaScale của chúng tôi là một trong những ý tưởng tốt nhất để bất kỳ ai tại Citrix chia sẻ ý tưởng của họ với ban lãnh đạo công ty”. chuyên gia về quản lý đổi mới để chúng tôi có thể làm việc nhằm thu hút 13.000 nhân viên trên toàn doanh nghiệp của mình.”

Bối cảnh đổi mới đang phát triển tại Citrix

Nhìn về phía trước, Citrix vẫn kiên định với cam kết đổi mới của mình. Tổ chức này tiếp tục trao quyền cho lực lượng lao động đông đảo của mình, khuyến khích chia sẻ các ý tưởng không chỉ định hình tương lai của công ty mà còn đóng góp vào bối cảnh rộng lớn hơn của ngành công nghệ.

Let’s co-create the future together!

IdeaScale is an innovation management solution that links organizations to people with ideas.

Solutions for nonprofits