Người đoạt Huy chương Vàng về Phần mềm Quản lý Ý tưởng

IdeaScale: Người đoạt Huy chương Vàng về Phần mềm quản lý ý tưởng xuất sắc, được chứng nhận cho phương pháp tiếp cận sáng tạo.

Phản hồi của khách hàng

Sự công nhận toàn cầu dành cho IdeaScale

IdeaScale đã được SoftwareReviews vinh danh ở nhiều hạng mục, một minh chứng cho sự cống hiến của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp hàng đầu cho khách hàng của mình. Chúng tôi mời bạn khám phá các giải pháp đã giành giải thưởng của chúng tôi và khám phá cách IdeaScale có thể giúp bạn khai thác toàn bộ tiềm năng của tổ chức của mình.

Tăng trưởng doanh thu nhanh hơn

Giải thưởng Dấu chân cảm xúc

Dựa trên xếp hạng phản ứng cảm xúc từ các chuyên gia CNTT và kinh doanh.

Tăng trưởng doanh thu nhanh hơn

Phần tư dữ liệu

Chiến lược và đổi mới, Kinh nghiệm dịch vụ, Tác động đến sản phẩm, Đàm phán hợp đồng, Giải quyết xung đột

Tăng trưởng doanh thu nhanh hơn

Giải thưởng năng lực của nhà cung cấp

5 khả năng được xếp hạng hàng đầu
9 tính năng được đánh giá hàng đầu

Đánh giá của Gartner

Khám phá trải nghiệm của khách hàng

Chúng tôi tạo ra kết quả cho khách hàng của mình

Đánh giá và ký kết hợp đồng

Tích hợp & Triển khai

Dịch vụ & Hỗ trợ

Khả năng sản phẩm

“Cải thiện việc ra quyết định với những ý tưởng mới.”

“IdeaScale nổi bật như một công cụ mạnh mẽ giúp thu thập, sắp xếp và ưu tiên các ý tưởng một cách trơn tru cho tổ chức của chúng tôi. IdeaScale có khả năng tạo ra những ý tưởng sáng tạo phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của chúng tôi.”

“Thúc đẩy sự sáng tạo và thúc đẩy đổi mới.”

“Nền tảng đáng tin cậy và dễ sử dụng để xử lý ý tưởng.”

“Tích cực mang lại sự thay đổi bằng cách nuôi dưỡng các ý tưởng.”

“Một nền tảng đổi mới để trao quyền cho việc tạo và hợp tác ý tưởng.”

“Nói chung là một cách rất tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu của một tổ chức.”

“Sự lựa chọn tối ưu để nuôi dưỡng những ý tưởng đổi mới.”

Tham gia Tổ chức hàng đầu và đáng tin cậy để thúc đẩy đổi mới