Giải pháp cho doanh nghiệp

Vượt xa hơn, tốt hơn,
nhanh hơn, rẻ hơn

Thu thập các ý tưởng sẽ xây dựng tương lai cho doanh nghiệp của bạn. Vượt ra ngoài mô tả công việc và các phòng ban, đồng thời để nhân viên của bạn giúp bạn cùng tạo ra lần ra mắt sản phẩm tuyệt vời tiếp theo, khám phá thị trường mới hoặc tối ưu hóa quy trình lâu dài. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách.

Các công ty doanh nghiệp hàng đầu tin tưởng vào giải pháp của chúng tôi

Mở khóa thành công: Khám phá cách các giải pháp của chúng tôi kiếm được niềm tin từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu

Khách hàng của chúng tôi

Được lựa chọn bởi các doanh nghiệp hàng đầu: Dịch vụ phần mềm của chúng tôi tạo được niềm tin thông qua sự đổi mới,
Độ tin cậy và cam kết bảo mật vững chắc.

Khách hàng của chúng tôi

Được lựa chọn bởi các doanh nghiệp hàng đầu: Dịch vụ phần mềm của chúng tôi tạo được niềm tin thông qua sự đổi mới,
Độ tin cậy và cam kết bảo mật vững chắc.

Hơn 4,5 triệu người dùng chọn
Phần mềm quản lý đổi mới của chúng tôi

IdeaScale cung cấp nhiều chuyên gia và nguồn lực để thúc đẩy đổi mới.

Toyota trao quyền đổi mới với IdeaScale
Cisco hỗ trợ đổi mới với IdeaScale.
Freddie Mac trao quyền đổi mới với IdeaScale.
NYU trao quyền đổi mới với IdeaScale.
McDonalds thúc đẩy đổi mới với IdeaScale.
Terget trao quyền đổi mới với IdeaScale.
Lực lượng Không quân Hoa Kỳ trao quyền đổi mới với IdeaScale.
Nasa trao quyền đổi mới với IdeaScale.
United Way trao quyền đổi mới với IdeaScale.
Cisco hỗ trợ đổi mới với IdeaScale.

Tìm giải pháp cho những thách thức lớn nhất của
bạn và cùng tạo dựng tương lai.