Tại IdeaScale, bảo mật dữ liệu khách hàng là ưu tiên hàng đầu. IdeaScale cam kết bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của tất cả thông tin trong hệ thống của mình. Nhân viên tại IdeaScale làm việc hàng ngày để củng cố từng chính sách, quy trình và biện pháp kiểm soát bảo mật của mình nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật thông tin khắt khe nhất thế giới.

Nếu bạn có thắc mắc gì thêm, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi.