Dịch vụ nền tảng IdeaScale

Khai thác sức mạnh của IdeaScale

Sự đổi mới mạnh mẽ bắt đầu từ một ý tưởng. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra một không gian trực quan, nơi những ý tưởng hay nhất phát triển dựa trên giá trị và mức độ phù hợp của chúng với những thách thức quan trọng nhất.

Idescale Platform service

Tại sao chọn Dịch vụ nền tảng IdeaScale?

Thiết lập nền tảng & Thiết kế chiến dịch

Chúng tôi hiểu rồi. Một nền tảng mới có thể gây khó khăn và chúng tôi nhận thấy việc áp dụng thành công đã bắt đầu ngay từ quá trình thiết lập. Vì vậy, chúng tôi sát cánh cùng nhóm của bạn để định cấu hình cộng đồng và chiến dịch phù hợp với nhu cầu của bạn.

  • Xây dựng thương hiệu cộng đồng và chiến dịch
  • Thiết kế, cấu hình và khởi chạy chiến dịch
  • Tích hợp ứng dụng của bên thứ ba

Đào tạo và chứng nhận nền tảng toàn diện

Chúng tôi đào tạo và chứng nhận cho nhóm của bạn để thiết kế và thực hiện các chiến dịch và quy trình đổi mới thành công.

  • Đào tạo về Quản trị viên, Người điều hành, SME và Nền tảng Khách hàng
  • Kiểm duyệt Chiến dịch và Chiến lược SME
  • Báo cáo và phân tích chiến dịch
Platform Training & Certification
Ongoing Platform Support

Hỗ trợ nền tảng liên tục

Chúng tôi có thể ở bên cạnh bạn trên mọi chặng đường với sự hỗ trợ nền tảng liên tục ngoài chiến dịch đầu tiên của bạn. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ bổ sung, từ hỗ trợ chạy nhiều chiến dịch, đến tối đa hóa mọi tính năng, đến khai thác ý tưởng và năng lượng của cộng đồng của bạn.

  • Nhóm đổi mới hỗ trợ toàn diện
  • Mở rộng chương trình đổi mới của bạn
  • Báo cáo tùy chỉnh và phân tích hiệu suất
  • Chiến lược ROI

Không biết chắc nên bắt đầu từ đâu? Đặt lịch tư vấn miễn phí trong 30 phút.