Hãy tham gia Đội ngũ chuyên gia đổi mới của chúng tôi!

IdeaScale tự hào về cả gói lợi ích độc đáo lẫn bầu không khí hợp tác và vui vẻ. Điều này có nghĩa là chúng tôi áp dụng mô hình làm việc linh hoạt trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn cao về lợi nhuận của công ty.

Các cá nhân tham gia nhóm của chúng tôi phải là những người ủng hộ nhiệt tình cho sự đổi mới, nguồn lực cộng đồng và quản lý thay đổi tổ chức. Suy cho cùng, những ý tưởng hay có thể đến từ bất cứ đâu và chúng tôi nghĩ điều đó có nghĩa là những ý tưởng hay cũng sẽ đến từ bạn!

IdeaScale là công ty đầu tiên từ xa cung cấp các lựa chọn làm việc kết hợp ở khu vực Washington, DC. Nếu bạn quan tâm đến việc ứng tuyển vào một trong những vai trò đang mở của chúng tôi, vui lòng theo dõi chúng tôi trên Linkedin để cập nhật thông tin tuyển dụng hiện tại của chúng tôi.

join ideascale team