Khả năng vô hạn thông qua đổi mới

IdeaScale mong muốn trở thành công ty dẫn đầu thế giới về phần mềm quản lý ý tưởng, định hình bối cảnh đổi mới giữa các ngành và châu lục.

sự công bằng và hòa nhập đa dạng

Tầm nhìn quy mô ý tưởng

IdeaScale hình dung ra một tương lai nơi sự đổi mới nhờ nguồn lực cộng đồng trao quyền cho các tổ chức để mở ra những khả năng vô hạn và giải quyết những thách thức bằng trí tuệ tập thể.

Diễn đàn bình đẳng

Lãnh đạo toàn cầu

Để đưa IdeaScale trở thành công ty dẫn đầu thế giới về phần mềm quản lý ý tưởng.

Đa dạng và Hòa nhập

Lãnh đạo cung cấp dịch vụ cộng đồng

Trở thành người dẫn đầu về cung ứng nguồn lực từ cộng đồng, kết nối mọi người với các ý tưởng trên toàn cầu.

Sứ mệnh của IdeaScale

Để hiện đại hóa sự đổi mới thông qua nguồn lực cộng đồng linh hoạt với dịch vụ khách hàng cao cấp, trao quyền cho các tổ chức khai thác sức mạnh cộng tác và tạo ra thay đổi tích cực.

Giá trị IdeaScale

IdeaScale coi trọng sự hợp tác, đổi mới và hòa nhập, thúc đẩy một môi trường năng động nơi các ý tưởng đa dạng phát triển và thúc đẩy sự thay đổi có ý nghĩa.

Tiếp cận tài năng đa dạng

Sự đổi mới

Chúng tôi trao quyền cho hàng triệu người đổi mới trong tổ chức của họ hàng ngày. Chúng tôi luôn thúc đẩy các chân trời của ý tưởng và sự đổi mới.

Sự hợp tác

Chúng tôi ủng hộ một môi trường hợp tác trong đó việc đặt câu hỏi được khen thưởng, phản hồi được tôn vinh và việc đưa ra trợ giúp là điều bình thường.

Tiếp cận tài năng đa dạng
Thích ứng với sự thay đổi về nhân khẩu học

Lấy khách hàng làm trung tâm

Sự cống hiến của chúng tôi cho sự hài lòng của khách hàng thúc đẩy chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7/365, xây dựng mối quan hệ cá nhân và liên tục cải tiến sản phẩm và dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Uyển chuyển

Chúng tôi tận dụng tính linh hoạt trong sản phẩm của mình để cung cấp các trường hợp sử dụng khác nhau và mang đến cho nhân viên sự linh hoạt nhằm tạo ra sự cân bằng bền vững giữa công việc và cuộc sống. Chúng tôi trao quyền cho nhóm của mình để mang lại kết quả đặc biệt đồng thời ưu tiên sức khỏe cá nhân.

Văn hóa hòa nhập

14+

Nhiều năm lãnh đạo đổi mới

25%

Tăng sự hài lòng của khách hàng

10%

Khả năng thích ứng tổ chức lớn hơn