Tổng quan

Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Thuốc (CDER) của FDA thực hiện chức năng y tế công cộng thiết yếu bằng cách quản lý các loại thuốc kê đơn và không kê đơn, bao gồm các liệu pháp sinh học và thuốc gốc, đồng thời đảm bảo rằng các loại thuốc an toàn và hiệu quả luôn sẵn có để cải thiện sức khỏe của người dân ở các nước trên thế giới. Hoa Kỳ.

Vào năm 2014, một nhóm nội bộ đã quyết định thử nghiệm một loạt thử thách nhằm tăng mức độ gắn kết của nhân viên trong quá trình ra quyết định cấp cao.

Kêu gọi hành động

Trung tâm đã triển khai Chương trình nguồn lực cộng đồng CDER để tận dụng kiến ​​thức chung của 4.500 nhân viên của mình.

Giải pháp

Khi chọn nhà cung cấp, CDER đã chọn IdeaScale dựa trên giao diện và kinh nghiệm lâu năm với các cơ quan liên bang khác.

Nhân viên CDER có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn khác nhau, đồng thời họ đã cộng tác thông qua nguồn lực cộng đồng để:

  • Đề xuất các quy trình hiệu quả và hiệu quả hơn
  • Tiết kiệm tiền của nhà thầu bằng cách cung cấp phản hồi và ý tưởng trực tiếp cho quản lý cấp cao
  • Giải quyết những thay đổi quan trọng của tổ chức
  • Đề xuất đào tạo nhân viên cần thiết
  • Tăng ý thức tham gia công việc của họ

Đến nay, CDER đã nhận được hơn 400 ý tưởng. Cơ quan này đã thực hiện một số trong số đó đã cải thiện quy trình và chất lượng cuộc sống của nhân viên tại CDER.

Recharce strategy

Nơi làm việc tốt hơn Tạo ra những ý tưởng tốt hơn

CDER nhận thấy lực lượng lao động gắn kết và tích cực hơn và cảm thấy
được đưa vào quá trình thay đổi. Crowdsourcing cho phép nhân viên trở thành người ủng hộ việc khắc phục vấn đề bằng cách khiến họ có liên quan. Mọi người cảm thấy gắn kết hơn với công việc nếu họ thực sự tin tưởng vào ý tưởng, ý kiến, và các phản hồi đều được đánh giá cao và liên quan đến mục tiêu chiến lược của Trung tâm. Crowdsourcing cũng giúp tăng cường sự giao tiếp giữa người quản lý và nhân viên.

Đầu tư vào một tương lai đổi mới hơn

CDER hy vọng sẽ phát triển chương trình của họ thành một công cụ đổi mới liên tục, nhiều giai đoạn, tập hợp các ý tưởng không chỉ cải thiện nơi làm việc mà còn bao gồm nhiều ý tưởng mang tính kỹ thuật và đột phá hơn.

Let’s co-create the future together!

IdeaScale is an innovation management solution that links organizations to people with ideas.

Solutions for nonprofits