Tổng quan

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia ( NASA ) là cơ quan chính phủ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về khoa học và công nghệ liên quan đến không khí và vũ trụ. Cơ quan này có chín trung tâm, Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực và bảy cơ sở nghiên cứu và thử nghiệm đặt tại một số bang trên khắp đất nước. Hơn 18.000 người làm việc cho NASA.

Kêu gọi hành động

Khi đại dịch COVID-19 tấn công Mỹ vào tháng 3 năm 2020, lực lượng lao động của NASA đã bày tỏ mong muốn được giúp đỡ chống lại Covid-19.

nasa

Giải pháp

NASA đã phát động một cuộc kêu gọi nội bộ trên toàn cơ quan về các ý tưởng có tên NASA@WORK bằng cách sử dụng phần mềm cung cấp nguồn lực cộng đồng của IdeaScale. Chiến dịch tập trung vào ba lĩnh vực thách thức: thiết bị bảo hộ cá nhân, thiết bị thông gió, giám sát và dự báo về sự lây lan và tác động của vi rút.

Lãnh đạo hàng đầu của NASA đã đưa nó vào thông tin liên lạc của họ và hơn 3.000 lượt xem trang trong chiến dịch của họ được thúc đẩy bởi một email duy nhất!

Kết quả

Các ý tưởng của NASA@WORK đã gia tăng giá trị cho một số dự án, bao gồm dự án sử dụng khả năng siêu máy tính của NASA để thúc đẩy nghiên cứu phương pháp điều trị và vắc xin, cũng như cung cấp kiến ​​thức chuyên môn về AI để phát triển các kỹ thuật khai thác dữ liệu mới nhằm trả lời các câu hỏi có mức độ ưu tiên cao liên quan đến COVID-19.

Các ý tưởng khác cung cấp thông tin cho những nỗ lực đã dẫn đến các ứng dụng lập mô hình dự báo và theo dõi vi-rút mới, khẩu trang in 3D và các thiết bị PPE khác, trực quan hóa tác động, máy thở do NASA sửa đổi, cảm biến để phát hiện vi-rút, v.v. Một số ý tưởng đã được thực hiện.

Giải quyết vấn đề nâng cao thông qua hợp tác

NASA sử dụng nền tảng cung cấp dịch vụ cộng đồng của IdeaScale để kết nối với nhóm nhân tài nội bộ của họ và lấy ý tưởng để giúp giải quyết những thách thức khó khăn nhất. NASA@WORK thúc đẩy sự cộng tác trên toàn bộ cộng đồng NASA thông qua thảo luận tương tác.

Tối đa hóa tác động của đổi mới nội bộ

1500 nhà nghiên cứu của NASA đã tạo ra 250 ý tưởng độc đáo, chứng minh lợi ích của việc tập hợp các tiếng nói đa dạng và chuyên môn để giúp giải quyết các vấn đề khó khăn.

Hợp lý hóa quá trình lên ý tưởng

Thay vì quy trình một chiều rườm rà như hộp thư gợi ý, NASA đang sử dụng nền tảng cung cấp nguồn lực cộng đồng sáng tạo của IdeaScale để thu thập và kết nối các ý tưởng từ nhóm nhân tài nội bộ của họ.

Let’s co-create the future together!

IdeaScale is an innovation management solution that links organizations to people with ideas.

Solutions for nonprofits