Hội thảo trên web

Tạo dựng văn hóa đổi mới trong chính phủ

IdeaScale trình bày, Từ Động não đến Đột phá: Tạo ra Văn hóa Đổi mới trong Chính phủ . Xem hội thảo trực tuyến để nghe ý kiến ​​từ những nhà đổi mới thành công của chính phủ, những