Đổi mới thực tế: Bước khởi đầu cho chiến lược với Tammi Spring

Đổi mới thực tế: Bước khởi đầu cho chiến lược với Tammi Spring

by
26 26 people viewed this event.

Trong hội thảo trực tuyến này với chuyên gia đổi mới từng đoạt giải thưởng Tammi Spring, chúng tôi quay lại những vấn đề cơ bản và nói về các thuật ngữ chúng tôi sử dụng, từ từ thông dụng phổ biến nhất “đổi mới” đến tất cả mọi thứ “crowdsourcing”. Chúng tôi khám phá ai, cái gì và tại sao sử dụng các phương pháp huy động nguồn lực từ cộng đồng mà bạn có thể tối ưu hóa để giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu.

Những người tham dự đã tham gia:

-Tìm hiểu các định nghĩa và sắc thái rõ ràng của thuật ngữ ngành

– Khám phá sự khác biệt giữa đổi mới nội bộ và đổi mới mở

-Lập bản đồ hành trình từ giai đoạn bắt đầu đến xây dựng chương trình cung ứng nguồn lực cộng đồng dày dạn

Chúng tôi hy vọng bạn thích cuộc trò chuyện chiến lược này, nơi bạn có thể kiểm tra trạng thái của mình trên bản đồ hành trình và để lại cảm hứng để xây dựng (hoặc tiếp tục xây dựng) một chương trình đổi mới đẳng cấp thế giới, hướng đến kết quả.

* Sự kiện này được thực hiện bằng tiếng Anh.

Event registration closed.
 

Date And Time

July 25th, 2023 | 11:30 AM to
July 25th, 2023 | 12:30 PM
 

Registration End Date

July 25th, 2023
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

 
Watch video
 

Share With Friends