Khai thác sức mạnh của đám đông: NASA đổi mới như thế nào

Khai thác sức mạnh của đám đông: NASA đổi mới như thế nào

by
21 21 people viewed this event.

Năm 2023, chúng ta đang sống trong thời kỳ phát triển công nghệ đáng kể. Các cơ quan và tổ chức chính phủ được giao nhiệm vụ liên tục chuyển đổi các hoạt động của mình để luôn đi đầu trong các công nghệ, kỹ năng và thị trường đang phát triển.

Xem hội thảo trực tuyến này với Steve Rader từ Trung tâm Vũ trụ NASA Johnson để tìm hiểu cách NASA đổi mới bằng cách tận dụng các nền tảng dựa trên đám đông cho đổi mới mở và tài năng mở. Hội thảo trực tuyến sẽ thảo luận cách sử dụng hiệu quả mạng lưới nhân tài của bạn với những ý tưởng sáng tạo để giải quyết các vấn đề thời hiện đại.

Thưởng thức!

* Sự kiện này được thực hiện bằng tiếng Anh.

Event registration closed.
 

Date And Time

June 22nd, 2023 | 12:00 PM to
June 22nd, 2023 | 01:00 PM
 

Registration End Date

June 22nd, 2023
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

 
Watch video
 

Share With Friends