Tổng quan

Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) nằm trong Văn phòng Điều hành của Tổng thống và được thành lập để chuẩn bị ngân sách Liên bang. Phía Quản lý thường xuyên hỗ trợ Nhà Trắng và nhiều chương trình của Nhà Trắng. Phần lớn vai trò của nó là truyền đạt các chính sách cho cả lực lượng lao động bên trong và bên ngoài.

Thử thách

OMB gặp khó khăn trong việc tìm cách liên lạc và kết nối tốt hơn với tuyến đầu cũng như với các bên liên quan bên ngoài chính phủ. Nếu họ có thể tham gia sớm các cuộc đối thoại phát triển chính sách thì sẽ có phản hồi được chia sẻ và nhận thức rõ hơn về các công cụ và hướng dẫn chính sách.

Quá trình thu thập và theo dõi câu trả lời cho các câu hỏi mở từ nhiều người trả lời thường mất 9-10 tháng. Họ cần một cách tốt hơn để thu thập và sắp xếp đầu vào.

Giải pháp

Văn phòng đã có một nhóm đưa ra danh sách rút gọn một số giải pháp quản lý ý tưởng, những người bị thu hút bởi IdeaScale vì ba lý do:

  • Chứng nhận FedRAMP
  • Quan hệ đối tác thành công trong quá khứ với Chính quyền Obama
  • Công nghệ hiện đại và trải nghiệm người dùng nhanh chóng

Với IdeaScale, nhóm đã rất ngạc nhiên trước tốc độ họ có thể tạo cộng đồng (trong vòng sáu tuần) và sau đó chạy một chiến dịch huy động nguồn lực từ cộng đồng lớn (trong vòng sáu tuần nữa). Họ cũng rất ấn tượng với sự hỗ trợ của nhóm IdeaScale trong suốt quá trình giới thiệu.

Tinh tế hợp tác giữa các cơ quan

OMB sử dụng nền tảng cung cấp dịch vụ cộng đồng của IdeaScale để sớm đưa các bên liên quan bên trong và bên ngoài vào các cuộc đối thoại phát triển chính sách nhằm cung cấp thông tin tốt hơn cho các quyết định chính sách của họ.

Xây dựng sự tương tác và nhận được sự ủng hộ khi đưa ra quyết định

Bằng cách sử dụng IdeaScale và đặt câu hỏi sớm, OMB đang thu hút được sự đồng tình của các bên liên quan và tạo ra những người ủng hộ mạnh mẽ.

Đưa ra quyết định sáng suốt hơn nhanh hơn

IdeaScale đã cho phép OMB liên lạc với các đối tác theo dòng thời gian được xác định theo tuần thay vì hàng tháng!

Let’s co-create the future together!

IdeaScale is an innovation management solution that links organizations to people with ideas.

Solutions for nonprofits