Project Catalyst là công ty dẫn đầu toàn cầu về đổi mới nguồn mở tiền điện tử. Catalyst được tài trợ bởi IOHK, công ty tư vấn và kỹ thuật về tiền điện tử hàng đầu (đồng sáng lập bởi Charles Hoskinson, đồng sáng lập Ethereum).