Paul VanZandt

Phân tích và ưu điểm của ma trận Ansoff

Trong môi trường kinh doanh năng động và nhịp độ nhanh ngày nay, các công ty không ngừng tìm cách mở rộng và phát triển. Một trong những công cụ nền tảng cho việc hoạch định và phát triển

Khung tư duy thiết kế: 7 phương pháp luận

Tư duy thiết kế là một phương pháp giải quyết vấn đề và đổi mới, được đặc trưng bởi cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, lặp đi lặp lại và hợp tác. Nó khuyến khích sự khám

Xin chào, tôi là Paul VanZandt.