Tesla là câu chuyện thành công chỉ có một thế hệ, đổi mới trong ngành công nghiệp ô tô đầy thách thức… Bạn có ý tưởng gì để làm cho Tesla (công ty hoặc ô tô) trở nên tốt hơn nữa?