Tại IdeaScale, chúng tôi tự nấu ăn và sử dụng sản phẩm của chính mình. Chúng tôi muốn nghe ý tưởng CỦA BẠN về cách chúng tôi có thể làm cho sản phẩm của mình tốt hơn để phục vụ khách hàng tốt hơn.