Tổng quan

Amway là công ty sản xuất hàng tiêu dùng được thành lập từ năm 1959 và hoạt động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủ doanh nghiệp Amway (ABO), mạng lưới bán hàng trực tiếp của Amway, cung cấp các thương hiệu như NUTRILITE, ARTISTRY và eSPRING với tổng số hơn 450 sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và gia đình.

Thử thách

Với hơn 3 triệu ABO trên toàn thế giới, Amway muốn cung cấp cho những thành viên trong nhóm được phân phối này một nơi để chia sẻ phản hồi, đề xuất ý tưởng sản phẩm mới, đề xuất chiến lược chiến thắng, v.v.

Amway đặt mục tiêu ban đầu là 50% thị trường Amway đã đăng ký ABO trên cộng đồng cung ứng nguồn lực cộng đồng của họ có tên là The Tiếng nói. Điều đó đòi hỏi các ABO từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên 60 ngôn ngữ và chia sẻ những ý tưởng và hiểu biết sâu sắc giúp thúc đẩy sự đổi mới của Amway.

Giải pháp

Amway đã đưa ra chiến lược truyền thông đa kênh bao gồm:

  • Truyền thông xã hội
  • Khuyến mãi in ấn
  • Video quảng cáo là tài sản kỹ thuật số số một thúc đẩy đăng ký
  • Sự kiện & cuộc họp để mọi người biết về The Voice
  • Quảng bá kỹ thuật số trên trang web và mạng nội bộ của công ty
  • E-mail.

Họ đã vượt mục tiêu đề ra, với 88% thị trường Amway đã đăng ký ABO trên The Voice.

Vậy các ABO từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ hợp tác như thế nào? Amway hỗ trợ 12 ngôn ngữ và có một nhóm người kiểm duyệt dịch thuật trên thị trường sử dụng quy trình dịch độc đáo của IdeaScale để xác minh và chỉnh sửa bản dịch về ý tưởng, nhận xét và phản hồi của người kiểm duyệt hàng ngày. Khoản đầu tư này cho phép hợp tác và lên ý tưởng toàn cầu đích thực.

Leslie Drueke from Amway discusses on how IdeaScale is used to bring their global audience together on the platform.

Let’s co-create the future together!

IdeaScale is an innovation management solution that links organizations to people with ideas.

Solutions for nonprofits