TTI là công ty dẫn đầu thế giới về các sản phẩm tiêu dùng, chuyên nghiệp và công nghiệp chất lượng được tiếp thị cho ngành xây dựng, sửa chữa và cải thiện nhà cửa. Tự nhận mình là “Cỗ máy Đổi mới” vào cuối năm 2012, TTI đặt mục tiêu đưa sự đổi mới của mình lên một tầm cao mới. Quản lý ý tưởng được xác định là một phần quan trọng trong sáng kiến ​​đổi mới của TTI. Ideascale được chọn sau khi xem xét nửa tá gói phần mềm cạnh tranh. TTI đã sử dụng nền tảng Ideascale để khởi động Idea Farm.

Có gì bên trong » Tìm hiểu cách thức

  • TTI giới thiệu nhiều cấp độ thử thách khác nhau để tăng mức độ tương tác
  • Nhóm đã thu thập được 2.000 ý tưởng trong bốn tháng
  • Họ đã sử dụng IdeaScale như một phần trong vòng đời phát triển sản phẩm của mình.

“Khi nói đến sự tương tác trực quan của người dùng và giá trị chi phí, sản phẩm của IdeaScale vượt xa Spigit. Khả năng tùy chỉnh và mức độ dịch vụ của IdeaScale khiến nó trở thành lựa chọn thích hợp hơn khi muốn thu hút nhiều nhóm người và tổ chức các nhóm lớn dữ liệu phong phú, chất lượng.” – Ryan Harrison, Nhà thiết kế ý tưởng cấp cao, TTI

TTI Xây dựng sự đổi mới

Launch Your IdeaScale Community Today!