90,000

Ý tưởng được chia sẻ bởi hàng chục ngàn nhân viên chính phủ

500,000

Bỏ phiếu, đảm bảo rằng những ý tưởng hàng đầu đã được xác định, phát triển và thực hiện

$20000000

Tiết kiệm được tạo ra bởi những ý tưởng hàng đầu, giúp chính phủ hoạt động hiệu quả và hiệu quả hơn.

Tổng quan

Hàng năm, Tổng thống đưa ra lời kêu gọi công khai tới tất cả nhân viên liên bang mời họ gửi công khai ý tưởng tiết kiệm tiền của mình trực tuyến bằng công nghệ IdeaScale. Lời kêu gọi này được nhiều ngành, ban ngành và tổ chức khác nhau trong chính phủ thúc đẩy, khuyến khích nhân viên chia sẻ bất kỳ suy nghĩ nào của họ về chủ đề này.

Các ý tưởng được gửi đi, người dùng bình chọn các ý tưởng lên xuống và những ý tưởng hay nhất thường nổi lên hàng đầu.

Sau đó, Văn phòng Quản lý và Ngân sách sẽ thu hẹp những ý tưởng tốt nhất thành “bốn ý tưởng cuối cùng” để công chúng Mỹ có thể xem và bình chọn. Người chiến thắng được vinh dự trình bày ý tưởng của mình với Tổng thống ở Washington.

Kết quả

Người chiến thắng năm đầu tiên đề nghị rằng thuốc và vật tư dùng để điều trị cho bệnh nhân VA nên được gửi về nhà cùng với bệnh nhân thay vì tiêu hủy. Chỉ riêng ý tưởng này thôi cũng sẽ dễ dàng tiết kiệm cho người dân Mỹ 14,5 triệu USD trước năm 2014.

Vào năm 2011, ý tưởng hàng đầu đã đề xuất thành lập một kho lưu trữ công cụ tập trung hoặc “thư viện cho mượn” để nhân viên NASA sử dụng khi phát triển và xây dựng các dự án bay vào vũ trụ. Chỉ riêng ý tưởng của anh đã nhận được gần 40% tổng số phiếu bầu trực tuyến.

Và đây chỉ là đại diện cho những ý tưởng chiến thắng. Hàng chục ý tưởng hứa hẹn nhất đã được đưa vào Ngân sách của Tổng thống, đặc biệt là trong phần Chấm dứt, Cắt giảm và Tiết kiệm đang tiết kiệm hàng triệu đô la cho người nộp thuế mỗi năm.

Hợp lý hóa hợp tác toàn cầu

Sự cống hiến của Amway cho ý tưởng toàn cầu thực sự tỏa sáng khi các ABO (Chủ doanh nghiệp Amway) từ nhiều nền tảng khác nhau cộng tác liền mạch xuyên biên giới. Cam kết của công ty được nhấn mạnh bằng việc hỗ trợ 12 ngôn ngữ và tuyển dụng một nhóm người kiểm duyệt dịch thuật trên thị trường. Những người kiểm duyệt này tận dụng quy trình dịch thuật đặc biệt của IdeaScale, đảm bảo tính chính xác và rõ ràng của các ý tưởng, nhận xét và phản hồi của người kiểm duyệt. Khoản đầu tư chiến lược này thiết lập nền tảng cho sự hợp tác và hình thành ý tưởng toàn cầu dễ dàng.

Suy nghĩ kết thúc

Câu chuyện của Amway đóng vai trò như một minh họa thuyết phục về sức mạnh biến đổi của sự đổi mới thông qua sự hợp tác. Thông qua việc trao quyền cho các ABO của họ và sử dụng chiến lược các khả năng của IdeaScale, Amway không chỉ tạo điều kiện cho sự hợp tác toàn cầu suôn sẻ mà còn mở ra tiềm năng cho những ý tưởng đột phá thúc đẩy thành công liên tục của họ.

Let’s co-create the future together!

IdeaScale is an innovation management solution that links organizations to people with ideas.

Solutions for nonprofits