Kể từ tháng 8 năm 2013, một câu chuyện hấp dẫn về sự đổi mới và tiết kiệm đáng kể đã diễn ra ở trung tâm sôi động của Atlanta. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong hành trình này khi chúng tôi tìm hiểu cách Thành phố Atlanta khai thác trí tuệ tập thể của lực lượng lao động, giúp giảm chi phí đáng kể, hợp lý hóa hoạt động và tiết kiệm hàng triệu đô la hàng năm.

Lời kêu gọi hành động tiên phong

Vào năm 2013, Nhóm Thực hiện Đổi mới của Thị trưởng đã đưa ra lời mời cởi mở tới tất cả nhân viên thành phố, kêu gọi họ đóng góp các ý tưởng đổi mới nhằm giảm lãng phí, cắt giảm quan liêu và tối ưu hóa hoạt động hàng ngày. Lời kêu gọi hành động này đã gây được tiếng vang nhiệt tình với các nhân viên, những người háo hức đổ xô đến IdeaScale, một nền tảng tiên tiến được thiết kế cho ý tưởng hợp tác.

Đoàn kết theo đuổi tiết kiệm

Câu trả lời không có gì đáng chú ý. Các nhân viên của Thành phố, đoàn kết với nhau bằng một cam kết chung nhằm cải thiện cộng đồng của họ, đã gửi cho IdeaScale những đề xuất sáng tạo của họ. Nền tảng này đóng vai trò như một cầu nối năng động, truyền trực tiếp kiến ​​thức và sự sáng tạo tập thể của họ đến ban quản lý cấp trên của thành phố.

Phán quyết: Hàng triệu người được tiết kiệm hàng năm

Sáng kiến ​​của Thành phố Atlanta là minh chứng sống động cho sức mạnh biến đổi của sự đổi mới do nhân viên thúc đẩy:

  • Sự tham gia đầy cảm hứng: Hàng nghìn nhân viên thành phố đã tích cực tham gia vào chương trình, thể hiện sự háo hức đóng góp tích cực của họ.
  • Đổi mới trong chuyển động: IdeaScale đóng vai trò then chốt là trung tâm gửi và đánh giá ý tưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho luồng đề xuất sáng tạo liền mạch đến quản lý cấp trên.
  • Tiết kiệm có ý nghĩa: Trong những năm qua, sáng kiến ​​này đã tiết kiệm được hàng triệu đô la, giúp hoạt động của thành phố hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

Kế hoạch chi tiết cho chiến thắng của thành phố

Hành trình của Atlanta nhấn mạnh tiềm năng chưa được khai thác của chính quyền thành phố trong việc khai thác chuyên môn và tính sáng tạo trong lực lượng lao động của họ. Nó cũng nhấn mạnh giá trị của việc tận dụng các nền tảng đổi mới, chẳng hạn như IdeaScale, để thu thập ý tưởng từ cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia tích cực vào việc không ngừng theo đuổi cải tiến liên tục.

Let’s co-create the future together!

IdeaScale is an innovation management solution that links organizations to people with ideas.

Solutions for nonprofits