Workflow Idea Routing

Quy trình làm việc & định tuyến ý tưởng

Tự động định tuyến ý tưởng đến những người ra quyết định tốt nhất, cho dù đó là cấp trên của thành viên, chuyên gia về chủ đề hay giám đốc điều hành cấp cao của bạn.

Linked Ideas

Ý tưởng được liên kết

Xác định xu hướng và mối quan hệ giữa các ý tưởng, bằng cách liên kết các ý tưởng và thể hiện cách chúng kết hợp với nhau.

Five star reviews

Đánh giá năm sao

Xếp hạng bất kỳ ý tưởng nào bằng cách sử dụng thang đo năm sao quen thuộc theo tiêu chí bạn chỉ định.

Smart Tagging

Gắn thẻ thông minh

Cho phép công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên của IdeaScale theo dõi chủ đề và ý tưởng bằng chức năng gắn thẻ thông minh của chúng tôi.

Five star reviews

Đánh giá có trọng số

Ưu tiên các ý tưởng theo các tiêu chí khác nhau và thay đổi trọng số của các tiêu chí khác nhau.

concept celection Idea portfolio

Danh mục ý tưởng

Người điều hành có thể có được cái nhìn tổng thể về tất cả các ý tưởng trong cộng đồng của họ. Họ có thể dễ dàng sắp xếp, sắp xếp, di chuyển và gắn thẻ tất cả các ý tưởng đã được gửi từng cái một hoặc hàng loạt.

Text Analysis

Phân tích văn bản

Chọn bất kỳ nhóm ý tưởng nào và xác định chủ đề cũng như xu hướng bằng cách cho phép AI của IdeaScale hiển thị các từ và thẻ xuất hiện phổ biến nhất.

Tìm giải pháp cho những thách thức lớn nhất của bạn và cùng tạo dựng tương lai.