Team Building Stage

Giai đoạn xây dựng đội nhóm

Cho phép các thành viên cộng đồng tình nguyện tham gia các nhóm tạo mẫu hoặc phân công các thành viên trong nhóm thực hiện các thử nghiệm ý tưởng.

Configurable Stage Gating

Cổng sân khấu có thể định cấu hình

Bạn có sử dụng linh hoạt không? Tư duy thiết kế? Quá trình độc đáo của riêng bạn? Hệ thống của IdeaScale có thể được cấu hình theo bất kỳ quy trình, tiêu chí và người ra quyết định nào, bất kể quy mô hoặc độ phức tạp.

Workflow & Automation Builder

Trình tạo quy trình làm việc & tự động hóa

Tiết kiệm thời gian bằng cách cho phép các ý tưởng tự động tiến triển giữa các giai đoạn khi chúng đạt đến ngưỡng do quản trị viên xác định.

Trello Integration

Tích hợp Trello

Đẩy các ý tưởng đã chọn vào Trello để tiếp tục theo dõi các ý tưởng trong quá trình triển khai.

Jira Integration

Tích hợp Jira

Đẩy các ý tưởng đã chọn sang Jira để tiếp tục theo dõi các ý tưởng trong quá trình thực hiện.

Tìm giải pháp cho những thách thức lớn nhất của bạn và cùng tạo dựng tương lai.