​​Hàng năm, IdeaScale xem xét dữ liệu hệ thống để tìm kiếm các xu hướng sẽ định hình bối cảnh đổi mới trong năm tới. Chúng tôi tóm tắt những phát hiện của chúng tôi trong một đồ họa thông tin. Tìm hiểu số lượng ý tưởng trung bình mỗi ngày, ngày tốt nhất để nhận email đổi mới, các tài nguyên phổ biến nhất trên trang IdeaScale và hơn thế nữa!

Có gì bên trong

  • Có bao nhiêu ý tưởng mới được gửi đến IdeaScale năm nay?
  • Số lượng chiến dịch trực tiếp trung bình trong một cộng đồng tại bất kỳ thời điểm nào
  • Tính năng mới nào phổ biến nhất trong IdeaScale
Infographic: Năm đổi mới qua những con số 2021

Please provide your email to download your content

Launch Your IdeaScale Community Today!