Nick Jain

Nick Jain, CFA

Giám đốc điều hành IdeaScale | MBA Harvard | Nhà khoa học được đào tạo | Linkedin

Nick Jain, Giám đốc điều hành của IdeaScale và người có bằng MBA của Harvard, mang đến nhiều kinh nghiệm lãnh đạo trong các lĩnh vực hậu cần, Thương mại điện tử B2C và B2B SaaS. Với cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, ông ủng hộ sự hài lòng của các bên liên quan, mang lại giá trị cho khách hàng, nâng cao phúc lợi của nhân viên và tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông. Khả năng lãnh đạo năng động và chiến lược có tầm nhìn xa của Nick thể hiện cam kết của anh ấy trong việc thúc đẩy sự đổi mới và thành công tại IdeaScale.